Strukturalni antropolog Miodrag Milanović objavio je dve zanimljive knjige:Istorijsko poreklo Srba i Srpski stari vek.Trenutno, na Univerzitetu u Bolonji radi na temi Srbi u kasnoj antici.Da li je neko sa foruma čitao njegove knjige obzirom da ovoga autora ne možemo nigde svrstati,on je u "struji" sa srpskim arheolozima:Jankovićem,Milinkovićem,Srejovićem, ili sa istoričarem M.Budimirom.Uopšte,šta možete reći o vezi antropologija- srpska istorija?