Cula sam da CZ ima novog direktora, a ne znam ko je?
Ko je novi direktor i kada je postavljen?