Posle ove Gruzijske "nesreće", jedno se pitanje nameće: Ko je žrtveno jagnje sledeće?