Uzimam u zakup pijanino ili klavir u Beogradu.
064/128-54-84