Antivirus 2009 - Pomoc
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 25

Tema: Antivirus 2009 - Pomoc

 1. #1
  Zainteresovan član d.of.d (avatar)
  Učlanjen
  17.09.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Preko morace
  Poruke
  142
  Reputaciona moć
  46

  Podrazumevano Antivirus 2009 - Pomoc

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:57:41, on 31.7.2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20815)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNo tifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\mIRC\mirc.exe
  c:\program files\avira\antivir personaledition classic\avcenter.exe
  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avscan.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  c:\program files\winamp toolbar\WinampTbServer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = *.local
  O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BMa7e08582] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\scacosyi.dll",s
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNo tifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Startup: WinMySQLadmin.lnk = C:\xampp\mysql\bin\winmysqladmin.exe
  O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader5.cab
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

  --
  End of file - 8715 byt
  neznam u cemu je problem ali imam problem nemogu da idem na neke stranice netu i to bash mislim da je virus zabranio jer su to prtrazivaci....takodje mi se pojavljuj da skinem antvirus 2009 i josh neke programe za zastitu kopjutera...skenirao sam sve sa spybootm on je nasao neke stvari koimaju veze sa tim virusom medjutim kad sam restartova komp sve j bilo isto ponovo ti programi itd.. ako negdje oji ova tema molim vas dajte lik nisam mo jer mi je net jako uspren...I da zaboravio sam da kazem da nisam instalirao taj antivirus 2009

  Unprijed hvala
  hmmm...sta korisno staviti? 2. #2
  Zainteresovan član d.of.d (avatar)
  Učlanjen
  17.09.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Preko morace
  Poruke
  142
  Reputaciona moć
  46

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009--Pomoc

  dal bi mi iko pomogao?
  hmmm...sta korisno staviti?

 3. #3
  Iskusan Panamaman (avatar)
  Učlanjen
  17.06.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Panama
  Poruke
  5.609
  Reputaciona moć
  95

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009--Pomoc

  Jel imas windows XP ili Vista?

 4. #4
  Zainteresovan član d.of.d (avatar)
  Učlanjen
  17.09.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Preko morace
  Poruke
  142
  Reputaciona moć
  46

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009--Pomoc

  xp kao sto pise sp2 pokushao sam sve da skeniram i safe moda i nasao resenje al se virus stalno vrace kada ga upalim u normal modu
  hmmm...sta korisno staviti?

 5. #5
  Ističe se
  Učlanjen
  09.06.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  2.540
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009--Pomoc

  Probaj da isključiš Restore point, restartuj komp, pa onda uradi još jedno skeniranje i AV programom i nekim anti-spyware programom, tipa Spybot S&D, Spyware Doctor, Malwarebytes' Anti-Malware... Naravno, podrazumeva se da ih prethodno update-uješ!

  Antivirus 2009 ni u snu nemoj da instaliraš, jer je to update-ovana verzija Antivirusa 2008 i nema dve blage veze sa pravim antivirusnim programima! Uostalom o tome je već bilo nekih reči!
  Poslednji put ažurirao/la GostM : 13.01.2009. u 18:51

 6. #6
  Zainteresovan član d.of.d (avatar)
  Učlanjen
  17.09.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Preko morace
  Poruke
  142
  Reputaciona moć
  46

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009--Pomoc

  nasao sam resenje sa programom vundo fix to je program bash za ovaj virus i josh malo sam pogledao u registry editor i nashao kljucevo koji je virus ubacio ja sam izbrisao u safe modu. posto virus se pokrece preko runddl32 i citao sam da je tacna velicina toga fajla 31,5 kb a da sve o 31.6kb 35kb su virusi worms i tako dalje. e sad me interesuje dal bi neko pogledao kolika je njemu normalna velicina toga fajla
  path: C:\WINDOWS\system32 rundll32

  hvala
  hmmm...sta korisno staviti?

 7. #7
  Iskusan Panamaman (avatar)
  Učlanjen
  17.06.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Panama
  Poruke
  5.609
  Reputaciona moć
  95

  Thumbs up Re: Antivirus 2009--Pomoc

  Instaliraj Spybot S&D ,pretrazi ceo komp,onda izbrisi taj antivirus 2009 sa programom Your Ununstaller!Obavezno. Pa tek onda instaliraj Nod32 Antivirus ili Kasperski,ja ti preporucujem Nod32,nikako Trojan Antivirus.Sve ce biti OK ako to urazis.

 8. #8
  Zainteresovan član d.of.d (avatar)
  Učlanjen
  17.09.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Preko morace
  Poruke
  142
  Reputaciona moć
  46

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009--Pomoc

  ja sam vec preskinirao sa spybotom i kao shto mozesh procitat josh u mom prvom postu tako mozesh procitat da ja nisam instlirao antivirus 2009....vec da imam samo njegove reklama koje sam makao al josh ima zaosavshtina virsa koje nod32 nemoze pronaci
  hmmm...sta korisno staviti?

 9. #9
  Iskusan Panamaman (avatar)
  Učlanjen
  17.06.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Panama
  Poruke
  5.609
  Reputaciona moć
  95

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009--Pomoc

  Probaj sa Kasperskim,neznam sta da ti kazem. Srecno
  Poslednji put ažurirao/la GostM : 26.12.2008. u 15:14

 10. #10
  Elita Boki (avatar)
  Učlanjen
  22.02.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Zürich
  Poruke
  24.779
  Tekstova u blogu
  7
  Reputaciona moć
  3503

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009--Pomoc

  Ako jos nemas Kaspersky probaj Ovde da to uradis i javi sta je bilo.

 11. #11
  Nov član
  Učlanjen
  14.10.2008.
  Poruke
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009--Pomoc

  E ovako... Taj antivius 2009 je koliko ja znam virus. Ja sam nesto skinuo sa torenta sto je imalo virus, mislim da je bio power dvd. I kad sam taj zaraženi setup pokrenuo, on je tražio dozvolu od mog bitdefendera da izmeni registre. Ja sam naravno prihvatio jer drugačije ne mogu instalirati program. I posle toga mi se javlja taj antivirus 2009 koji se ukorenio i bit defender ga prepoznaje ali ga ne može obrisati.
  Pristup zabranjen. E onda sam lepo išao na sistem restore, pa je kompjuter vraćen na prvobitno stanje kada nije bilo virusa. Vec sam pre ovoga jednom rusio sistem zbog antivirusa 2009. Rado bih prebio sve kosti onom ko ga je napravio! hehe

 12. #12
  Aktivan član sasa6 (avatar)
  Učlanjen
  02.07.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  1.685
  Reputaciona moć
  64

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009--Pomoc

  Citat Original postavio sale-011 Pogledaj poruku
  E ovako... Taj antivius 2009 je koliko ja znam virus. Ja sam nesto skinuo sa torenta sto je imalo virus, mislim da je bio power dvd. I kad sam taj zaraženi setup pokrenuo, on je tražio dozvolu od mog bitdefendera da izmeni registre. Ja sam naravno prihvatio jer drugačije ne mogu instalirati program. I posle toga mi se javlja taj antivirus 2009 koji se ukorenio i bit defender ga prepoznaje ali ga ne može obrisati.
  Pristup zabranjen. E onda sam lepo išao na sistem restore, pa je kompjuter vraćen na prvobitno stanje kada nije bilo virusa. Vec sam pre ovoga jednom rusio sistem zbog antivirusa 2009. Rado bih prebio sve kosti onom ko ga je napravio! hehe
  A gde su ti bili virusi pa ih je BD pronalazio ali nije mogao da ih ukloni ???

 13. #13
  Obećava dejanpn (avatar)
  Učlanjen
  20.12.2007.
  Pol
  muški
  Lokacija
  selo moje u srcu ga nosim
  Poruke
  54
  Reputaciona moć
  37

  Podrazumevano Re: Antivirus XP 2008

  e ljudi kod mene je novija verzija "antivirus xp plus 2009" sta kazete?
  jedva sam ga sredio uz pomoc ljudi na pdf. hardver. ali mogu da primetim nesto; -ne ponasa se isto kod svakog. bar iz ovog sto sam procitao kod mene je taj trojanac vrsljao na drugi nacin. mislim da treba da se malo pozabavimo tim problemom.


  ______________________________
  Postoji tema Antivirus 2009 kao što vidiš. Malo pretrage nije na odmet!
  Poslednji put ažurirao/la dejanpn : 16.11.2008. u 22:21
  - stubica.eu[/url] - chat bez cenzura - cool - za sva godista -

 14. #14
  Početnik
  Učlanjen
  25.12.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  48
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Antivirus 2009

  pokupio sam negdje na netu virus i pojavila mi se poruka da instaliram antivirus 2009 instalirao sam ga u sistem ali nemogu ga koristit jer prvoga moram registrovati dali neko ima seriyal key za ovaj antivirus ja ga nemogu na netu nigdje naci!

 15. #15
  Primećen član dragi11 (avatar)
  Učlanjen
  12.07.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  736
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009

  Citat Original postavio salvisa16 Pogledaj poruku
  pokupio sam negdje na netu virus i pojavila mi se poruka da instaliram antivirus 2009 instalirao sam ga u sistem ali nemogu ga koristit jer prvoga moram registrovati dali neko ima seriyal key za ovaj antivirus ja ga nemogu na netu nigdje naci!
  Antivirus 2009 ti je ustvari virus i zesca prevara.Brisi to s$anje iz kompa podhitno!
  Skini Malwarebytes' Anti-Malware,instaliraj i skeniraj komp pa ces videti sta ce ti sve naci u kompu...
  "I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps here things will be different."

 16. #16
  Početnik
  Učlanjen
  25.12.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  48
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009

  Ko hvala na savijetima a sta je ovo Malwarebytes' Anti-Malware neki antivirus i dali ce praviti smetnje posto vec imam instaliran nod32!

 17. #17
  Primećen član dragi11 (avatar)
  Učlanjen
  12.07.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  736
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009

  Citat Original postavio salvisa16 Pogledaj poruku
  Ko hvala na savijetima a sta je ovo Malwarebytes' Anti-Malware neki antivirus i dali ce praviti smetnje posto vec imam instaliran nod32!
  Samo skines Malwarebytes' Anti-Malware,instaliras ga i skeniras komp.Pokazace ti zarazene fajlove i ti ih izbrises i kasnije mozes i program da obrises.Ja sam imao isti problem i taj program je resio sve bez ikakvih posledica.
  Javi ako uspes.
  "I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps here things will be different."

 18. #18
  Obećava mortex (avatar)
  Učlanjen
  11.07.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  127.0.0.1
  Poruke
  94
  Reputaciona moć
  35

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009

  Spyware doctor ti moze pocistit Antivirus 2009
  私は風邪をひいている血液
  私は中立の午前
  と私は吸血鬼になりたい

 19. #19
  Primećen član dragi11 (avatar)
  Učlanjen
  12.07.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  736
  Reputaciona moć
  42

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009

  Citat Original postavio mortex Pogledaj poruku
  Spyware doctor ti moze pocistit Antivirus 2009
  Moze i tako ali Malwarebytes' Anti-Malware je meni pomogao tako da preporucujem njega.
  "I killed people, smuggled people, sold people. Perhaps here things will be different."

 20. #20
  Obećava Screen (avatar)
  Učlanjen
  22.11.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Krushewac
  Poruke
  67
  Reputaciona moć
  34

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009 - Pomoc

  Da, Antivirus 2009 je sam virus koji usporava komp, daje ti laze informacije o skeniranju, kobajagi da je naso viruse, napravi lom u kompu. Kad ga obrises iz kompa on ima mogucnost da se sam ponovo kreira!
  Uzmite za trenutak SpySheriff koji ce obrisati Antivirus 2009. I ja sam koristio Antivirus 2009.
  Kad je SpySheriff zavrsio skeniranje, prikazao 2 virusa i to su Antivirus 2009.
  Onda obrsite SpySheriff i koristite koji hocete.
  We are here to secure your Digital World

 21. #21
  Ističe se
  Učlanjen
  09.06.2007.
  Pol
  muški
  Poruke
  2.540
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009 - Pomoc

  @Screen

  Taj SpySheriff koji spominješ, je je još jedan lažni antispyware alat! Znači, SpySheriff je takođe spyware kao i gore pomenuti Antivirus 2009!!! I nikako ga ne treba instalirati!

 22. #22
  Obećava Screen (avatar)
  Učlanjen
  22.11.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Krushewac
  Poruke
  67
  Reputaciona moć
  34

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009 - Pomoc

  Citat Original postavio DekiM Pogledaj poruku
  @Screen

  Taj SpySheriff koji spominješ, je je još jedan lažni antispyware alat! Znači, SpySheriff je takođe spyware kao i gore pomenuti Antivirus 2009!!! I nikako ga ne treba instalirati!
  za Spysheriff gledao sam na youtubu
  kad sam izbrisao spysheriffa i ubacio moj voljeni ESET Smart Security, naso mi neke viruse al nisam pogledao koji su i gde su. Mozda je to bio SpySheriff
  tnx puno
  We are here to secure your Digital World

 23. #23
  Aktivan član
  Učlanjen
  16.02.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  NS
  Poruke
  1.553
  Tekstova u blogu
  6
  Reputaciona moć
  59

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009 - Pomoc

  Pre instalacije nekog Anti-Šta-Ti-Ja-Znam programa, proverite ima li ga na ovom SPISKU.

  Tu su vam software-i od onih čiji je marketing preagresivan, preko onih koji su samo
  kopije, do onih koji su sami trojanci, worm-ovi, adware.....bla-bla-bla....

 24. #24
  Elita
  Učlanjen
  04.04.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  iza sedam brda i dolina u 3pm
  Poruke
  15.324
  Reputaciona moć
  380

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009 - Pomoc

  Antivirus 2009 je kombinovana varijanta "Smitfrauda" i "Vundo" trojanaca , koja je karakteristična po iskačućim prozorima , lažnim uzbunama o virusu , pojavljuje se na taskbaru kao Virus alert , promeni vam desktop , i stalno šalje poruke o novotkrivenim virusima u vašem komjuteru. najčešće se ranije problem rešavao uz pomoć SmitfraudFIx-a , i uz pomoć VundoFix-a . U današnje vreme probleme vam bez većih poteškoća rešava Malwarebytes

 25. #25
  Zainteresovan član prison break #1 (avatar)
  Učlanjen
  12.01.2009.
  Pol
  muški
  Poruke
  229
  Reputaciona moć
  35

  Podrazumevano Re: Antivirus 2009 - Pomoc

  Citat Original postavio snejks Pogledaj poruku
  Antivirus 2009 je kombinovana varijanta "Smitfrauda" i "Vundo" trojanaca , koja je karakteristična po iskačućim prozorima , lažnim uzbunama o virusu , pojavljuje se na taskbaru kao Virus alert , promeni vam desktop , i stalno šalje poruke o novotkrivenim virusima u vašem komjuteru. najčešće se ranije problem rešavao uz pomoć SmitfraudFIx-a , i uz pomoć VundoFix-a . U današnje vreme probleme vam bez većih poteškoća rešava Malwarebytes
  potpuno se slazem sa tobom u vezi izbacivanja laznih virusa i to tako..ja trenutno imam problem sa tim anti virusom 2009 i sada skidam malwarebytes pa javim da li sam ista uspeo..inace kad palim komp izbacuje mi nesto Error RUNDLL a to je sigrurno taj virus..!takodje sam imao problem i sa antivirusom 2008 ali je sam nestao jednostavno! ovaj "anti virus 2009" mi se sam skinuo sa neta a ja ga nisam mogao zaustaviti(ja sam isao na cancel ali ovaj i dalje skida)..zato savetujem iz iskustva da niko ni u kom slucaju ne skida Antivirus 2009!!!!!
  kako da objasnim ti to kada vidim da od boga nemoze nam biti zlo ;)

Slične teme

 1. FIFA 2009 vs PES 2009
  Autor teratino u forumu Sportske igre
  Odgovora: 89
  Poslednja poruka: 27.01.2010., 21:00
 2. Pomoc za odvratni Antivirus 2009
  Autor ridzan u forumu Sigurnost i zaštita
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 26.12.2008., 15:28
 3. ANTIVIRUS
  Autor TOMAX u forumu Arhiva
  Odgovora: 14
  Poslednja poruka: 30.12.2004., 00:04
 4. POMOC! ANTIVIRUS PC-CILIN GDE GA NACI ?
  Autor mdhmp1 u forumu Sigurnost i zaštita
  Odgovora: 4
  Poslednja poruka: 18.11.2004., 12:23
 5. Pomoc oko antivirus programa
  Autor ja i ja u forumu Sigurnost i zaštita
  Odgovora: 2
  Poslednja poruka: 01.07.2004., 20:18

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •