Internet servis provajder prodaje svoja osnovna sredstva koju čini oprema za pružanje wireless Interneta: Web i e-mail servere sa pratećom opremom i svim potrebnim programima za pružanje usluga Interneta, 7 pristupnih tačaka + višak opreme.
Ista se može koristiti i za pružanje usluga bežičnog video nadzora kao i za povezivanje udaljenih lokacija neke firme sa centralom (npr.magacina,trgovina sl.).
064/3948 516 neonetigm@gmail.com