"Okruzi su 1834. bili grupisani u pet velikih serdarstava. Veliki serdari, starešine koje je postavio knez Miloš i koji su njemu lično bili odgovorini, imali su pravo nadzora nad radom okruga i obavezu da sedmodnevno šalju raporte knezu Milošu o dogadjajima u svojim okruzima i na granicama Srbije.", citat iz: Leposavava Cvijetić: Popis stanovništva i imovine u Srbiji 1834. godine (Beograd, 1984.)

Jedino sam uspeo pronaći da je veliki serdar mačvanski 1834. bio Vule Gligorijević.

Koja su to bila serdarstva i ko su bili veliki serdari? Do kada je ovakva podela ostala?