Crnogorska vlada usvojila je izmenu uredbe, čime je omogućila firmama koje su stranci registrovali u Crnoj Gori da bez problema knjiže kupljeno zemljište.

Ove izmene omogućavaju da strani investitor bude tretiran kao domaći, rekao je nakon sednice Vlade ministar finansija Igor Lukšić.

Strani investitor, čija firma posluje u Crnoj Gori, istakao je Lukšić, poreski je rezident, jer tu posluje, stiče dobit i plaća porez.

"Bilo bi apsurdno da kao strance tretiramo Podgoričku, Montenegro i Crnogorsku komercijalnu banku, Kombinat aluminijuma, Pivaru Trebjesa, Telekom ili Jugopetrol", rekao je Lukšić.

Usvojenim izmenama Uredbe, ističe, rešava se problem tretmana tih kompanija, jer je, sticajem okolnosti, stvorena apsurdna situacija u kojoj se poreski rezidenti Crne Gore mogu tretirati kao stranci.

"Strani ulagači, u skladu sa postojećim zakonima o svojini, stranim ulaganjima i privrednim društvima dobijaju nacionalni tretman. Tako će biti definisano i novim predlogom zakona o svojinsko pravnim odnosima, koji je u skupštinskoj proceduri", objasnio je Lukšić.

Istakao je da izmenjena uredba onemogućava eventualne manipulacije, odnosno uvođenje stečaja radi prenošenja imovine sa preduzeća na vlasnika, jer stranci ne mogu da upišu zemljište na svoje ime dok ne bude usvojen novi zakon o svojinsko pravnim odnosima.

On smatra da je na ovaj način uklonjena jedna od najvećih biznis barijera u Crnoj Gori.

Ovom je uredbom oborena odluka direktora Uprave za nekretnine Mića Orlandića, prema kojoj stranci bilo da su fizička lica, ili imaju kompanije u Crnoj Gori, ne mogu biti vlasnici zemljišta.

Iz Uprave je nedavno naređeno katastrima da traže potvrde da će firma, koja je kupila zemljište, graditi nešto na njemu.

Ministarstvo finansija odbilo je da izdaje takve potvrde firmama registrovanim u Crnoj Gori, bez obzira na to da li su im vlasnici stranci ili domaći gradjani.

Pun naziv dokumenta glasi: "Uredbe o određivanju organa državne uprave nadležnih za davanje objašnjenja i mišljenja u postupku sticanja prava svojine na nepokretnostima stranaca koji posluju u Crnoj Gori".

(Beta)