Ima li kod nas neki distributer da prodaje ovaj telefon sa komplet USB kablom i instalacionim diskom? Ili mora posebno da se kupuje?