Da li neko možda zna kako su se pokazali štampači HP 1006, i da li je boje da kupim taj ili neki drugi?:???: