Svedok: Viđao sam četnike na Grbavici
Izvor: Beta |
24. jun 2008. 19:03:44

HAG, 24. juna 2008. (Beta) - U nastavku suđenja Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom, zaštićeni svedok optužbe VS-1060 izjavio je danas da je 1992-94. godine bio prinuđen da radi za Vojsku Republike Srpske na Grbavici i da je tamo viđao "četnike" ili "šešeljevce". Lider Srpske radikalne stranke optužen je za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH 1991-93. godine. VS-1060 opisao je da su ga, kao stanovnika sarajevskog naselja Grbavica, zajedno sa drugim Muslimanima i Hrvatima, pripadnici VRS prisilili da od maja 1992. do novembra 1994. svakodnevno obavlja razne poslove, uključujući i kopanje rovova i izgradnju bunkera na liniji razdvajanja. Od maja 1992. na Grbavici, u okolini Jevrejskog groblja, primetio je i "četnike" ili "šešeljeve" koji su nosili duge kose i brade i šubare sa kokardama. Više puta tokom svedočenja VS-1060 je izjavio da su i "četnici" bili u sastavu VRS. Za njihovog vođu Slavka Aleksića, međutim, kazao je da se pričalo da ga je "Šešelj postavio za glavnog komandanta na Grbavici". VS-1060 posvedočio je da je 1994. godine radio na iskopavanju bunkera i izgradnji utvrđenja iznad Jevrejskog groblja, i da je "u prolazu" viđao "četnike" ispred istoimene kafane. Kazao je, međutim, da ne zna ko je koristio bunker jer je odveden pre nego što je završen rad. Na pitanje tužioca kakvi su odnosi bili između Aleksića i komandanta lokalne brigade VRS, svedok je izjavio da ne zna. Pošto ga je zastupnik optužbe podsetio da je u izjavi iz 1995. godine rekao da je čuo da je "Alekić bio sam svoj gazda i da je odgovarao samo Vojislavu Šešelju", svedok je potvrdio da je to čcuo od vojnika RS. Pošto ga je tužilac na isti način podsetio, VS-1060 je potvrdio i deo iste izjave da je "čuo" da su nesrbi bili ubijani u području gde su delovali "četnici", dodajući da se to događalo svuda na Grbavici. Opisao je kako je u maju 1993. ubijen pripadnik radnog voda koji je sa njim radio na igralištu fudbalskog kluba Željezničar, precizirajući da veruje da ga je ubio pripadnik VRS. Svedok je naznačio i da je video vojnike RS kako pljačkaju stanove koje su napustili Muslimani i Hrvati, a pretpostavio je da su to radili i "četnici", iako je napomenuo da ih nije video. Posvedočio je i da je video šlepere sa registarskim oznakama gradova u Srbiji kako odnose opljačkane stvari. Na početku unakrsnog ispitivanja, Šešelj je svedoku rekao da je njegov iskaz "korektan" i "za svako poštovanje", a VS-1060 mu je zahvalio. Optuženi je pitao svedoka da li je ikada lično video "četnike" Slavka Aleksića da ubijaju ili tuku civile na Grbavici. VS-1060 je odgovorio odrečno, dodajući da nikada nije ni bio u takvoj mogućnosti zato što "nije radio sa četnicima". "Da li ste imali bilo kakvu informaciju da sam ja Slavku Aleksiću direktno komandovao i da je on mene izveštavao", pitao je Šešelj. "To se govorilo na ulici, ja takav podatak nemam, niti sam mogao imati", uzvratio je VS-1060. Šešelj je sugerisao i da dobrovoljaca SRS iz Srbije na sarajevskom ratištu nije bilo od maja 1992. godine, te tvrdio da je Aleksić živeo na Grbavici pre rata. Svedok je odgovorio da o tome ništa ne zna. Suđenje se nastavlja sutra.