GLASAJMO ZA STARU CRKVU!!!
Pomozimo da se ovaj dragulj duhovnosti pravoslavnog srpskog naroda uvrsti u '7 cuda Kantona Sarajevo'.

GLASAJTE NA STRANICI VLADE SARAJEVSKOG KANTONA: http://www.ks.gov.ba/cuda/poll.html

01. juna, pocelo je glasanje za odabir "7 čuda" kulturno-materijalnog naslijedja u Kantonu Sarajevo, kako je objavio Medjunarodni Odbor Glavnih Gradova Sarajevo (TVSA). Odbor je objavio 25 spomenika koji su kandidati za odabir 7 čuda Kantona Sarajevo. Kandidature, odabrane u saradnji sa Zavodom za zastitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijedja Kantona Sarajevo, su slijedece:

LATINSKA ĆUPRIJA

KOZJA ĆUPRIJA

MOST NA PLANDIŠTU/ RIMSKI MOST

KOMPLEKS CAREVE DŽAMIJE

KOMPLEKS BEGOVE DŽAMIJE

ALI-PAŠINA DŽAMIJA

HADŽI SINANOVA TEKIJA

EVANGELISTIČKA CRKVA/AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

SARAJEVSKA KATEDRALA

STARA PRAVOSLAVNA CRKVA

STARA JEVREJSKA SINAGOGA/STARI HRAM

MORIĆA HAN

BRUSA BEZISTAN

GAZI-HUSREVBEGOV HAMAM

MEDRESA KURŠUMLIJA

VIJEĆNICA

ZEMALJSKI MUZEJ

SVRZINA KUĆA

DESPIĆA KUĆA

GROBLJE ALIFAKOVAC

STARO JEVREJSKO GROBLJE

SEBILJ

KONAK

VRATNIČKI BEDEM

BAŠČARŠIJA

Pravoslavna crkva svetih Arhangela Mihaila i Gavrila, u narodu poznata kao Stara pravoslavna crkva, prvi put se pominje 1539. godine. Legenda ovu crkvu pripisuje bratu Kraljevica Marka, Andrijasu. Nije iskljuceno da je nastala na temeljima starije crkve, a stilski je specificna i ne uklapa se u tipove srednjovjekovnih srpsko-vizantijskih sakralnih objekata. Centralni prostor crkve opkoljen je sa tri strane stubovima koji nose galeriju. Posebno je zanimljiv ikonostas, rad domaćih majstora iz XVIII vijeka. Sa istočne strane crkvenog dvorišta nalazi se Muzej stare crkve, osnovan 1889. godine. Muzej raspolaže veoma interesantnim eksponatima: velikom i vrlo vrijednom kolekcijom ikona od XIV do XIX vijeka, brojnim iluminiranim rukopisima, liturgijskim predmetima, predmetima umjetničkog zanata i sl.

Vise o Staroj crkvi na stranici: http://www.staracrkva.org

PROSLIJEDITE DALJE!!!