imali kod nas gde da se kupe camci za kajak slalom(k1,c1)