Занимљив текст, а замислите није из курира

http://www.politika.co.yu/rubrike/Politika/Uvreda-zdravog-razuma.sr.html