To je jednostavno osnovni zakon biologije (evolucija).

Kad god sam nešto radio, uvek sam se trudio da to uradim najbolje moguće i da kao takvo bude bolje od svih.
Kad bih ja formirao vladu, trudio bih se da mi ministri budu najbolji ministri u svom resoru na svetu.
Znači, nastojao bih da ministri privrede i ekonomije od Srbije naprave ekonomski što jaču moguću zemlju. Tako isto i da nastojimo i radimo na tome da imamo najbolju zdravstvenu zaštitu na svetu...

Velikom željom i velikim radom na tome da smo najbolji, možda bi bili među boljima u svetu (ne najbolji, ali među boljima).

Tako isto bih nastojao (kao i moj ministar odbrane) da imam najjaču vojsku u regionu, respektabilnu vojnu silu. Ne mislim da se naoružavamo nuklearkama pa da gađamo Amerikance i Albance, ali da imamo snažnu vojsku.

E sad, kako to da se LDP-jci zalažu za ukidanje vojske? Kako to da se zalažu za to da država Srbija ne bude ekonomski samostalna, nego da zavisi od EU?
Ja jesam za EU, ali to ne znači da Srbija samo odatle ima prihode. Mora nešto i sama da stvori.

Znači oni svojim ministrima ne bi rekli da budu najbolji u svom poslu!

Zašto LDPjci nemaju ambicije?