Da li su diplome sa NU Bozidar Adzija priznate kod nas i u inostranstvu prilikom zaposljavanja,tj. da li su u rangu sa diplomama srednje skole?