Da li ste gledali predstavu i kakvi su vaši utisci?