Sta bi sad sa Svinjinim politickim testamentom - nikad u koaliciju sa Mlohom