Da li je neko putovao u Finsku?
Ako jeste, neka se javi.