Pošto je prethodna tema o parodiji potpuno banalizovana i obesmišljena od strane nekih eksperata koji su kao nešto u negativnom kontekstu teoretisali o parodiji a da pritom nijesu barem ni pokušali da definišu pojam o kojem teoretišu... što dovoljno govori o kvalitetu tog teoretisanja... red je da se uvede malo smisla u čitavu tu priču, i što je nažalost još bitnije - da se sužavanjem teme na puko definisanje pojma znatno suzi prostor za takva teoretisanja i "ekspertize".....