Србија мора да уведе некредитни новац. Некредитни новац је потребна додатна количина новца у оптицају, одређена процентом (к) од постојеће количине новца у оптицају (М) која се поклања за пензије и дечије додатке. Стопа к се одређује овако:
к = (понуда - тражња)/тражња ; НЕКРЕДИТНИ НОВАЦ = кМ ;

Ако се некредитни новац (као поклон, а не као кредит) улива у оптицај по наведеној стопи, инфлација није могућа, нити је могућа економска криза.
За износ некредитног новца, укидају се порези, па купци плаћају мање а продавци добијају више, него досад, што значи да је омогућен убрзани развој и већа запосленост.
Некредитни новац потиче, као поклон, из пораста економске рационалности, којој сви доприносимо, макар мало, а највећи људи највише.
Стопа по којој расте некредитни новац, једнака је стопи по којој се одвија прогрес човечанства.