Od 14 aprila , po odluci NBS, depozit na kredite u devizama i kredite u dinarima sa deviznom klauzulom se sa 20% povecava na 30%, a dinarski krediti se odobravaju bez depozita.
Ima li neko iskustvo sa dinarskim kreditima, kolika je kamata i kod koje banke?