Interesuje me cena Svetog Pisma starog i novog zaveta. Prevod starog zaveta Djuro Danicic. Novog Vuk Karadzic. Izdata je u Beogradu 1903. Izdanje BRITANSKOGA I INOSTRANOGA BIBLIJSKOGA DRUSTVA. Ima i posvetu od jorodjakona Tihona Vrbaskog. Knjiga je sa svim stranicama i koricama koje bi trbalo da se povezu.