http://www.ruvr.ru/main.php?lng=scr&q=6895&cid=256&p=10.04.2008 U spomenutim u memoarima bivšeg glavnog tužioca Karle del Ponte i radnjama preduzetim u cilju istrage o tome. Nije čudno to što se otvorene reči ne uklapaju u scenario niza država u kojem se kosovski Albanci pre-tvaraju u velikomučenike kako bi se na ovoj osnovi ozakonila kosovska nezavisnost – stoji u komentaru De-partmana MIP RF za informacije i štampu. – Moskva paž-ljivo prati razvoj dogadjaja oko objavljenih memoara glavnog tužioca Haškog tribunala Karle del Ponte o aktivnosti na polju istrage o ratnim zločinima na te-ritoriji bivše Jugoslavije – saopštava ruski spoljno-politički resor.
Detaljnije razmatramo ovu temu u balkanskoj rubrici. A sada još jedna informacija.

10.04.2008
http://www.kosovoliberationarmy.com/ Ovdje možete vidjeti remek dela oslobodilačke vojske kosova i drugih vojski nad srbima na balkanu