Danas sma dobila nalaz sa CT-a, koji glasi: Viscerokranijalno se u aspektu etmoidalnih celula desno i delom istostranog frontalnog sinusa prezentuje ovalna, lako eksenzivna, neinfiltrativna formacija denziteta kostanog tkiva, najvecih dijametara 12 mm LL, 14 mm KK i 19 mm AP, koja po svojim karakteristikama odgovara osteomu. CT endokranijuma pokazuje odgovarajuce moroloske i denzimetrijske karakteristike mozdanog prenhiema, bez manifestnih i fokalni morfoalteracija infra i supratentorijalno. Molim, ako ima nekog da mi pomogne da sve ovo razumem. Znam da se radi o beningnom tumoru u frontalnom sinusu, ali... Znam i to da se je operacija jedino resenje, ali koje su posledice ako se ne odradi operacija? Hvala