POZIVAM ZAPOSLENE U SEKTORU OBEZBEĐENjA I ZAŠTITE OD POŽARA DA AKTIVNO UČESTVUJU U OVOJ TEMI NA SVOJU DOBROBIT .