Podešavanja za sve telefone:
http://www.vipnet.hr/cw/d_show?idc=3977139&idnews=32105

A za šta to može da služi, evo primera:
http://www.vipnet.hr/cw/d_show?idc=3957501&idnews=31227