Dajem časove računovodstva i finansija, teorije i analize bilansa za sve više škole i fakultete. Isto tako, pružam usluge stručnog konsaltinga pri izradi seminarskih, diplomskih i magistarskih radova i pomažem pri izradi biznis planova za proizvodna, trgovačka i uslužna preduzeća. Mob: 064/ 22 49 588