pa na dalje, potrebna plavooka plavusa ili plavooka
crnka liku od tri banke