http://www.net.hr/vijesti/nato/page/2008/01/24/0499006.html Ukraina je druga Rusija a što su gospoda u Briselu očekivala da će okrenuti pravoslavne Ukraince na pravoslavne Ruse,kada im se u Briselu skuha loša supa o glavu im se lupa