Sa sudjenja Seselju danas u Hagu

Свједок оптужбе...Србин са држављанством Хрватске.
„Добили сте отказ (у Хрватској, Подравска Слатина), ради тога што
сте Србин?”, пита „судија”.
„Да”, одговара свједок.
„Кад сте добили отказ, зашто нисте покренули спор пред судом?”, пита
га „судија”.
„Спашав'о главу”, одговори свједок.
„Како вријеме одмиче, све нам је јаснија ситуација”, прокоментариса „судија”.