Da li mislite da je u Velikom Bratu Bata "slucajno" glumio Waltera, a ne neku drugu ulogu.??