Ovaj sajt je nameljen svima koje zanima engleski jezik. Koliko je meni poznato, ovo je jedini sajt nekog lokalnog udruženja predavača u Srbiji. Nadamo se da ćemo i ovim motivisiti slične organizacije u Srbiji da krenu u korak sa savremenim dešavanjima. Svaki komentar je dobrodošao. Hvala!
www.macvanski.page.tl