Novi Sad.
060- 021 021 6.
medijskamasina@yahoo.com