[color=re d][/color]

Molim sve koji znaju nešto o posdiplomskim studijama
na učiteljskom fakultetu da napišu nešto o tome (is-
kustva,prosek koji se traži...sve me interesuje).