pomozitie...

da li je ukinut test i da li neko ima kombinacije kod stojanovica za k.p. opsti deo?