Današnji računarski sistemi , zbog digitalnog načina obračuna, zasnivaju rad na kontroli greške na ulazu u sistem , tj na kvantovanju.Dok kasnije greška postoji isključivo u greškama zaokruživanja , tj sa povećanjem širine informacije se jasno kontroliše i greška zaokruživanja i proračuna.....

Medjutim kod kvantnih računara, imamo pristup stalne greške.....

A istovremeno je interesantan i pristup ofrlje rada sa podacima, tj namerno unošenje greške, koja uproštava račun u daljem toku računa ili obrade....
Dobar primer je mp3, koji ne ide na 1-1 održavanje kvaliteta informacije (zvuka) , a da pri tome jeste drastično doprineo povećanju kvaliteta multimedije i obradi zvuka....
Sklapanje algoritama koji rade kontrolisano gubljenje tačnosti podataka , sa radom na ultra brzim kvantnim računarima je totalno drugačiji pristup računarskim mašinama.....Trenutno je nerazvijena i jedna i druga oblast.....