Kako mogu da napravim command button nakoji se klikne i selektovani text u rich text boxu pretvori u hiper link ka ranije unesenoj adresi.

Unapred hvala svima!