Зна ли неко да ли је тај човек још увек жив.
Баш бих волео када би се он одлучио да одржи концерт у Србији.