Instalacije igrica ne mojte vrsiti na particiji sa os, da se ne os ne bi izmenio