Jedan od najdrazih trofeja u lovu sa gonicima i drugim.