Obaveštavamo Vas da Odsek za psihologiju planira da kao deo svojih aktivnosti usmerenih na što bolje informisanje i pripremu učenika koji žele da konkurišu na I godinu studija Psihologije školske 2007/2008. godine organizuje

INFORMATIVNI SASTANAK SA MATURANTIMA U SUBOTU 22. DECEMBRA 2007. U 11 SATI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U NOVOM SADU (učionica 48/1). Na sastanku će biti prezentovan plan i program studija, pripreme za upis na psihologiju i pedagogiju, prijemni ispit, kao i osnovne informacije o sistemu školovanja po Bolonjskoj deklaraciji.

Dodatne informacije možete dobiti na telefone 021 458-948, kao i na mail adresi mihic@ff.ns.ac.yu . Najnovije informacije možete pogledati i na našem veb sajtu Http://www.psihologija.edu.yu