Foto Tanjug emituje svakodnevno oko 200 najaktuelnijih i najzanimljivijih fotografija Tanjugovih fotoreportera
i fotografija preuzetih od svetskih agencija. Posebna vrednost je fotodokumentacija od osnivanja Tanjuga do danas.
Impresivana je zbirka fotografija koje Agencija poseduje (približno tri miliona filmskih negativa).
http://www.tanjug.co.yu/Kfoto/default.aspx