DA li neko zna gde u Beogradu ima da se kupi CORSAIR
Flash 2GB Voyager? I kakva je razlika izmedju navedenog i CORSAIR
Flash 2GB Voyager GT?