NATO tranzit
posle izbora

T. MARKOTIĆ, 5. januar 2007

BEOGRAD - Trupe zapadne vojne alijanse teško da će, pod "firmom"NATO, prolaziti Srbijom do kraja januara. Mada se o tome uveliko spekuliše, nadležni tvrde, da za tranzit NATO snaga, još ne postoje svi zakonski preduslovi.
Iako je pre više od godinu dana bivša SCG sklopila sporazum sa NATO o tranzitu njihovih trupa preko naše teritorije, on se i dalje ne primenjuje. Do danas, naime, nisu dogovoreni svi detalji kojima se precizira kako i pod kojim sve uslovima NATO vojnici mogu da prolaze kroz Srbiju. To, naravno, nikako ne znači da nema kretanja stranih vojnika koji se, uglavnom, prebacuju iz BiH na Kosovo ili u suprotnom smeru. Ali, kako objašnjava direktor Direkcije za NATO u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Milan Milanović, oni još od potpisivanja Kumanovskog sporazuma 1999. godine, prolaze preko naše teritorije da bi se 2001. godine njihov tranzit obavljao isključivo na bazi bilateralnih razmena nota.
- Dobijemo, recimo, notu Češke da pet vojnika iz češkog kontingenta KFOR, treba da prođe do KiM i mi njihov tranzit odobrimo. Takva je procedura za kontigente svake zemlje ponaosob čiji su vojnici u sastavu međunarodnih snaga - objašnjava Milanović za "Novosti", ističući da će takva procedura važiti sve dok do kraja ne budu utanačeni dodatni aranžmani Sporazuma o tranzitu NATO trupa.
RAZLIKE
- ZA razliku od samog Sporazuma koji je tipski što znači da je sadržaj, bez obzira na državu sa kojom ga NATO potpisuje, za sve isti, o dodatnim aranžmanima se pregovara i oni se razlikuju od zemlje do zemlje. Recimo, da bi NATO trupe prošle kroz Bugarsku potrebno je da prolazak najave 12 sati unapred. Nama, za pripreme tranzita, treba više vremena pa je dogovoreno da to bude najmanje 24 časa, a u prvoj fazi, dok se "ne uigramo", čak sedam dana ranije.
Na usaglašavanju dodatnih aranžmana sa NATO radilo je nekoliko naših ministarstava - od finansija, koje se bavilo carinskim postupkom i svim neophodnim podacima o broju kamiona, dužini, tonaži, broju ljudi, teretu... zatim, Ministarstva za nauku i životnu sredinu, koje je razmatralo mere ekološke zaštite, do ministarstava spoljnih poslova, odbrane, MUP, pravde, kapitalnih investicija i agencije Ratel, uključene zbog dodele frekvencija za komunikaciju...
Do sada je, prema Milanovićevim rečima, održano deset radnih sastanaka predstavnika svih tih ministarstava i NATO-a i najveći deo pratećih odredbi je usaglašen, dok se sa Ministarstvom pravde Srbije one još dogovaraju.
- Reč je o rešavanju problema u slučaju da NATO vojnici na našoj teritoriji počine neku štetu. NATO je prihvatio da se formira zajednička komisija čije bi troškove rada oni pokrivali, ali nisu se saglasili sa našim predlogom, da se, u slučaju da oštećena strana ne bude zadovoljna odlukom Komisije, predmet prosledi višem sudu. Oni kažu da je, s obzirom na raznolik sastav trupa, presudna nacionalnost vojnika koji je počinio štetu i da on, u tom slučaju, odgovara pred nacionalnim sudom države iz koje dolazi.
Milanović, ipak, veruje da će se i ovo otvoreno pitanje rešiti i da će naša strana prihvatiti uobičajenu NATO proceduru koja važi za svih 26 članica Alijanse i 23 zemlje učlanjene u "Partnerstvo za mir". Tada ceo paket dodatnih aranžmana ide na usvajanje u Vladu Srbije, a uzimajući u obzir predstojeće praznike i izbornu kampanju, Milanović procenjuje da će se sve okončati posle izbora u Srbiji.

IZVIĐAČKA MISIJA
NE ČEKAJUĆI da svaki detalj bude usaglašen, po uobičajenoj proceduri, NATO je letos poslao jednu izviđačku misiju koju su sačinjavali uglavnom inženjeri. Njihov zadatak bio je da "pregledaju" puteve kojima bi trebalo da, po potrebi, prođu NATO trupe, da ucrtaju svaku krivinu, svaki semafor, da utvrde izdržljivost mostova...
Već su obavljene i probe u komunikacijama između naše Vojske i NATO kako će izgledati prolazak trupa: najava o dolasku konvoja stiže iz komande južnog krila NATO u Napulju u operativni centar vojske Srbije. Sa svim detaljima - brojem vojnika, brojem vozila, vrstom naoružanja, odnosno, robom koju nosi. Obaveštavaju se granični prelazi, carinarnice, policija... I kada sve bude spremno, konvoj kreće...