Jos jedna extra warcraft ft mapa.
Dali neko zna da li postoji Naruto Wars Ai