Pada potpora daljnjem širenju EU

Istraživanje koje je organizirala think tank Naša Europa temelji se na raspravama koje su prošli vikend bile organizirane u Bruxellesu među 362 Europljana koji su nasumce izabrani. Cilj je bio stvoriti mikrokozmos europskog mišljenja.

Sudionicima su ista pitanja koja su se ticala stajališta o svakodnevnom životu i politici postavljena prije i nakon rasprave.

Istraživanje je pokazalo da je potpora proširenju pala nakon što su sudionici dobili priliku čuti i reći svoje mišljenje o tome.

Prije rasprave potpora za ulazak Turske bila je 55 posto, ali je nakon toga pala na 45 posto. Potpora ulasku Ukrajine pala je na 55 posto sa 69.

Postotak onih koji su rekli da zemlje koje ispune sve političke i ekonomske kriterije za članstvo mogu biti primljene također je pao sa 65 na 60 posto. Broj onih koji su mislili da se blok prebrzo širi popeo se s 46 na 53 posto.

Osim toga, sudionici su pokazali "snažnu potporu" korištenju vojne sile da bi se branila druga članica EU od napada ili spriječio genocid u drugoj zemlji.

Istraživanje je pokazalo i strah oko mirovina – 59 posto građana složilo se da će mirovinski sustav bankrotirati ako se zadrže sadašnja pravila, nasuprot 45 posto koliko ih je to mislilo prije.

Mišljenje prije i nakon rasprave puno su više mijenjali sudionici iz novih članica EU nego oni iz starih.


Net.hr
19.10.2007.

---------------------------------------------

Koji je glavni a i koji su sporedni razlozi
za ovakvu reakciju na širenje EU?

Da li je to mnogobrojnost prije svega Ukrajine i Turske?