imali ko da je uradio izracunavanje kontrolnog broja
po modulu 97 od broja sa 18 cifara u programima DOS-a, na primer u clipperu, ja sam uradi do 15 cifara, potrebna pomoc, naravno sve se placa pa i adekvatna pomoc na ovo pitanje. Hvala!