namjeravam da kupim ovaj resiver.
kakvo je vaše mišljenje o njemu......