Da li se fajlovi sa extenzijom .bin instaliraju jednostavno kao i oni sa extenzijom .dmg?